TBMM Tv

Tbmm Tv


            Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetlerini büyük ölçüde yansıtmak amacı ile 1994 yılında kurulmuş olan TBMM TV adlı televizyon kanalı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği’nin Teşkilat Yasasında yapılmış olan değişiklik ile bugünkü Müdürlük halini almıştır bulunmaktadır. TBMM TV, görevinin yönünden de Başkan ve Yayın Kurulu’na, tam olarak idari yönden de Genel Sekreterliğe bağlı bulunmakta olmuş olan bir televizyon kanalıdır.

Görevleri

            Genel Kurul’un çalışmalarını da naklen; siyasi partilerin gruplarının toplantılarını ise Yayınların Danışma Kurulu’nun tüm kararlarına göre naklen ya da banttan yayınlama, Genel Kurul çalışması ve siyasi partilerin grup toplantılarının bir kısım  veya tamamen başka televizyon kuruluşlarınca sahip olunan banttan yada canlı olarak yayınlanmalarının istenmesi halinde de Televizyon Hizmetleri Ücretleri Tarifesine göre de gerekli olan yayın ve teknik yardımları sağlamak, TBMM TV kanalı canlı yayınlar veya arşiv görüntülerini, kamuların ve özel yayın kuruluşlarının  isteyen milletvekillerine  de Televizyon Hizmetleri Ücretleri Tarifesinde belirlenmiş olan ücret karşılığı çoğaltma.

            Radyo ve Televizyonları Kuruluş ve de Yayınları Hakkında olan Kanun ile belirlenen yayın ilkeleri ve esaslarına oldukça da uyan Türkiye ve dünyada olan siyasi, ekonomi, sosyal, kültüreldik ve güncel konular işleyen açık oturumu, yuvarlak masayı, haber, paneller, sohbet, forumlar, belgesel, fragman, mülakatları, yorum ve spotlar nitelikli programlarını hazırlamak, hazırlatmak ya da Kurulca kararın verilmesi halinde tamamen satın alarak yayınlama gibi görevleri vardır.

İşleyişi

            TBMM TV’nin yayınlarının değerlendirilmesi, yayın ve hizmetlerin geliştirilmesinin sağlayıcı tedbirlerini belirler, Müdürlüğünün sorunlar ve önerilerini görüşür, hem Satın alınacak programların ve yayın materyalleri ile ilgili kararlarını veren Kurul, hem yayınlar ve arşiv materyallerinin satış fiyatları ve kiralama ücretlerinin belirlendiği bir Televizyon Hizmetleri Ücretleri Tarifesini çıkarır.
.