TRT World

Trt World


            2015 yılı itibariyle yayınlarına devam etmekte olan TRT World, TRT int'in yerine geçmiş olan TV kanalıdır. TRT tarafından kurulmuş olan ve uluslararası düzeyde yayın yapan kanalın yayın dili ise İngilizce olarak dikkat çekmektedir. Bu kanal ile TRT, tüm dünyada varlığını hissettirmekte ve çok geniş bir kitleye ulaşmaktadır. 

            Genel anlamda TRT yayıncılığına bakıldığında, dünya genelinde 190'ı aşkın ülkeye erişim sağladığı gözlemlenmektedir. Dünya çapında, çeşitli akış aygıtları ve büyük TV platformları aracılığıyla milyonlarca izleyiciye ulaşmaktadır. TRT World, çok fazla frekans üzerinden birçok ülkedeki yayınlarını sürdürmektedir. Bu frekans bilgilerine,  "www.trtworld.com" web sitesi üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT World'un Uluslararası Düzeyde Önemi,

            2002 yılı itibariyle Türkiye'nin, bölgesel ve küresel anlamda önemli bir aktör olarak güçlenmiş ve önem kazanmıştır. Bu istikrarlı kalkınma ve ilerleme eşliğinde sürdürülen uluslararası ilişkiler, TRT yayıncılığının, dünya geneline yayılması ihtiyacını doğurmuştur. Türkiye'nin sahip olduğu jeokültürel ve jeopolitik durumu, dünyada gelişen çeşitli olayları, farklı ve doğru şekilde görme potansiyelini de beraberinde getirmektedir. TRT World, çeşitli kültürlerin haberlerini, bilgilerini ve iletişimlerini İngilizce olarak, tüm dünyanın anlayabileceği ve bakış açısı geliştirebileceği bir biçimde sunmaktadır.

TRT World'un Yayıncılık Anlayışı ve İlkeleri,

            TRT World, dünya genelindeki izleyenlerinin, sadece haberleri dinlemesi ya da izlemesi değil; onlardan bir yanıt almayı, ayrıca tepki ve düşüncelerini ölçmeyi de amaç edinen bir kanal olarak ön plana çıkmaktadır. Onlardan gelecek geri bildirimler ile; farklı kültürlere yönelik ihtiyaçları anlayabilme ve tüm sosyal konuları ihtiyaç dahilinde işleyebilme ve sunabilme anlayışını benimsemektedir. 

            TRT habercilerinin, dünyanın her yerinde bulunması ve her olayı yerinde yaşamasıyla en doğru ve güncel haberlerin izleyenlere ulaştırılması mümkün olmaktadır. TRT World, diğer uluslararası medya kuruluşlarının etkisine girmeden, özgün bir yayıncılık anlayışını benimsemekte ve bu doğrultuda küresel bir kitleye seslenmeye devam etmektedir.

Benzer